developer.e-ehitus.ee

X-teega liidestumine

Mis on X-tee?

  • X-tee on andmevahetuse platvorm, mis võimaldab turvaliselt asutuste vahel teavet pärida ja vahetada.
  • Teabe vahetamiseks jagab X-tee liige oma andmed ning kõik teised liikmed saavad kokkuleppe alusel seda infot kasutada. Kuna X-teega liitunud süsteeme on palju, saavad X-tee liikmed oma äriprotsesside tõhustamiseks kasutada teiste liikmete loodud e-teenuseid ja andmeid.
  • X-teel on kõrgeim turvalahendus: autentimine, mitmetasemeline autoriseerimine, kõrgetasemeline logide töötlemise süsteem, krüpteeritud ja allkirjastatud andmeliiklus.

Liitumine

Eesti äriregistris olevate ettevõtete ja asutuste juhid saavad X-teega liituda läbi X-tee iseteeninduse keskkonna aadressil https://x-tee.ee. Välismaalastel, kellel pole võimalik x-tee.ee keskkonda sisse logida, saame erandkorras saata X-tee liitumislepingu e-kirjaga, kui nad annavad sellest teada RIA kasutajatoele aadressil help@ria.ee

Täpsem info kuidas liituda, leiate siit: https://abi.ria.ee/xtee/et/x-tee-juhend/x-teega-liitumine

Ehitusregistriga seotud x-tee teenused on SOAP tüüpi teenused, mille leiate alamsüsteemi “ehr3” alt loeteluna siit: https://x-tee.ee/service-catalog

Teenuste näited

  1. ehrDokumendiParing
  2. ehitiseAjahetkeParing
  3. ehrIsikuKinnistulAsuvadEhitisedParing
  4. ehrIsikuteParing