developer.e-ehitus.ee

Üldised tingimused

E-ehituse platvormi ülesandeks on tagada pidev ja takistusteta ligipääs avalikule ehitusinfole ning võimaldada autoriseeritud isikutel spetsiifilist infot vaadelda, sisestada ja jooksvalt muuta ning täiendada. See muudab efektiivseks nii ehitiste planeerimise, ehitamise kui kasutamise ja haldamise.

Selle eesmärgi saavutamiseks eelduseks on, et kõik platvormi kasutavad osapooled käituksid andmetega heaperemehelikult, arvestades kehtivaid õigusakte ning lähtudes hea usu põhimõttest.