developer.e-ehitus.ee

Stiiliraamat

E-ehituse platvormi stiilireeglid tagavad kõikidele e-ehituse teenustele ühise kasutajakogemuse. Stiiliraamatus on kirjeldatud nii keskkonnas kasutatavate elementide stiili (värvid, kirjastiilid, ikoonid), navigatsiooniloogikat, keelekasutust kui ka keskkonna kohandumist vastavalt kasutaja seadmele ja rollile. 

Juhised puudutavad kõiki e-ehituse kasutajagruppe – nii ettevõtjaid, kodanikke, kohalike omavalitsuste ja teiste pädevate asutuste ametnikke ning muid osapooli (notarid, ülikoolid, jne). Eesmärk on luua igale kasutajale sarnane kogemus, mis aitab kaasa ka tavakasutaja-menetleja-klienditoe omavahelisele suhtlusele. 

Reeglite loomise põhimõte on teenuse igal sammul vastata kasutaja vajadustele ja ootustele. Arvestame maksimaalselt kasutajate reaalse elu olukordi, arvestame kasutaja ajalistest, tehnilistest, kogemustest ja teadmistest tulenevate piirangutega. 

Stiiliraamat on abiks nii uute teenuste disainimisel kui ka olemasolevate teenuste täiendamisel. Raamat on loodud nii, et põhjendatud vajaduse korral ja uute teenuste loomisel on raamatut võimalik aluspõhimõtteid kasutades täiendada. 

Stiiliraamatu lahutamatud osad

 1. Stiiliraamatu dokument
 2. E-ehituse stiiliprojekt
  • “e-ehitus visuaal”
 3. E-ehituse komponentide raamatukogu
  • E-ehituse kasutajaliidese React komponendid ja CSS stiilinäidised
 4. E-ehituse stiili näited
  Kõige parema ülevaate stiili näidetest saab külastades e-ehituse live keskkonda (kui favicon on halltoonis, on tegemist uue e-ehituse teenusega, mis on lahendatud vastavalt sellele stiiliraamatule).
  Oma prototüübid oleme ehitanud Figma keskkonnas. E-ehituse keskkonda uue teenuse loomisel palun küsi ligipääsu meie sealsele projektile.
 5. E-ehituse keskkonna mittefunktsionaalsed nõuded

Stiiliraamatu alused

Stiiliraamatu lahendused tuginevad kasutajakeskse lähenemise põhimõtetel. Välja töötatud visuaalseid valikuid tuleb kasutada kõikide e-ehituse teenuste puhul.

Juhul kui alusmaterjalis esineb erinevate dokumentide vahel vasturääkivusi, tuleb konsulteerida e-ehituse haldusmeekonnaga MKM-is, kuid üldjuhul tuleb lähtuda rangemast nõudest.

 1. Maksu- ja tolliameti uus e-keskkonna stiiliraamat (VELVET)
  Käesolev raamat on edasiarendus EMTA stiiliraamatust . Olgugi, et tugineme pea täielikult EMTA stiilile ja komponentidele, oleme teinud täiendusi, et täita e-ehituse platvormi vajadusi ja osad komponendid on edasiarendatud funktsionaalsuse lisamise või koodi parandamise eesmärgil.
 2. VEERA disainisüsteem (RIA)
  E-ehituse keskkond liigub samm-sammult EMTA stiililt VEERA stiilile. Käesolev e-ehituse stiiliraamat peegeldab üleminekuolukorda, kus esimese sammuna on osaliselt üle võetud VEERA ikoone.
 3. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1
  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/2102, 26. oktoober 2016, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust, märgib, et avaliku sektori veebilehed peavad vastama WCAG 2.1 tase AA-le (WCAG viide uuendati 2.0 versioonilt 2.1 versioonile detsembris 2018). See nõue kehtib kõigile pärast 23. septembrit 2019 loodud lehtedele. Vanad lehed tuleb nõuetele vastavaks viia 23. septembriks 2020 ja mobiilirakendused 23. juuniks 2021.

Viimati muudetud 02.12.2020