developer.e-ehitus.ee

Põhimõtted ja nõuded

E-ehituse platvormi kontseptsioon toetab marketplace-mudeli kasutuselevõttu, kus pakutavate teenuste eest vastutab nende looja, kuid mis on leitavad platvormil kui peamisel sisenemispunktil ehitise elukaarega seotud teenuste kasutamiseks.

Sellise mudeli sujuvaks toimimiseks on oluline, et osapooled lähtuvad tegutsemisel ühiselt kokkulepitud põhimõtetest ja nõuetest:

  • eetilised põhimõtted
  • ärilised nõuded
  • juriidilised nõuded
  • tehnilised nõuded

Nimetatud reeglistiku väljatöötamise ja täitmise eest vastutab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakond.

Huvi korral uuri nõuete kohta täpsemalt ehr@mkm.ee.