developer.e-ehitus.ee

Kellele ja milleks?

E-ehituse platvormi üheks põhimõtteks on soodustada uuenduslike lahenduste kasutuselevõtmist ehitise elukaare osaliste poolt. Ehitusalase info jagamise ja saamise lihtsustamiseks osapoolte vahel luuakse e-ehituse platvormile võimalus automatiseerida infovahetus väliste infosüsteemidega. See tähendab, et luuakse eeldused ka erasektoris andmete loomiseks, vahetamiseks ja talletamiseks.

Erasektoril on võimalik enda lahendusi platvormiga liidestada ja pakkuda selle kaudu oma teenuseid kõigile kasutajatele. Selle soodustamiseks toetab e-ehituse platvorm erasektori poolt loodud teenuste levikut ja kasutuselevõttu, mis järgivad kokkulepitud põhimõtteid ja nõudeid, läbi nn marketplace-mudeli, kus pakutavate teenuste eest vastutab nende looja, kuid mis on leitavad platvormil kui peamisel sisenemispunktil ehitise elukaarega seotud teenuste kasutamiseks.

See tähendab, et erasektori ettevõtted, kes on loonud e-ehituse andmetele tuginedes lisandväärtust arenduste näol, võivad anda sellise teenuse avalikuks kasutamiseks teistele ettevõtetele ja organisatsioonidele kas tasuta või tasu eest nö SaaS (Software as a Service) mudelina.

Suurendab nähtavust

Lisaks otsesele potentsiaalsele rahalisele tulule soodustab selline lähenemine uute teenuspakkujate teket valdkonnas, kes saavad läbi e-ehituse platvormi kajastust, kõlapinda ning loodetavasti ka uusi kasutajaid enda tootele või teenusele. See omakorda stimuleerib üldist innovatsiooni sektoris.