developer.e-ehitus.ee

Avatud lähtekood

Siit leiad viited e-ehituse platvormi teenustega seotud avatud lähtekoodile, mis on kättesaadav GitLab platvormil. Siin toodud kood on kõigile avalik ning palume sellesse suhtuda heaperemehelikult ning jälgida avatud koodi kasutamisega seotud head tava.