developer.e-ehitus.ee

Alusta liidestamist

Aitäh, et tunned huvi e-ehituse platvormi vastu!

Kaasaegsed digilahendused võimaldavad meil kiirelt käivitada protsesse, millega ehitussektori toimimine ja meil loodava elukeskkonna kvaliteet uuele tasemele viia. Just see on e-ehituse platvormi peamine eesmärk. Ka ehitus peab saama osaks Eesti IT- ja e-riigi eduloost! Sellesse võid panustada ka sina ja sinu organisatsioon.

Alljärgnevad sammud peaksid olema kiireim tee enda kurssi viimiseks e-ehituse platvormiga – taustinfost kuni praktiliste sammudeni.

Kasuta e-ehituse platvormi teenuseid üle API

E-ehituse platvorm on oma tehniliselt olemuselt integratsioonikeskkond, millega liidestatakse mitmeid juba olemasolevaid ja kasutatavaid süsteeme. Ärilises mõttes on see kogu ehitise elukaare osaliste ja avaliku sektori infovahetuse kese. Seega pakub platvorm liidestamiseks API teenuseid, mis puudutavad kogu ehitise elukaart kavandamisest lammutamiseni.

Järgmised sammud aitavad kiirelt jõuda esimeste koodiridadeni:

  1. Loe veidi e-ehituse platvormi eesmärkide ja tausta kohta siin: E-ehituse platvormist arendajale
  2. Uuri sobiva teenuse tehnilisi detaile siit: API teenused
  3. Veendu, et oled tutvunud teenuste kasutamise üldiste tingimustega: Üldised tingimused
  4. Kui oled valmis liidestamist alustama, telli API võti siit: Telli API võti
  5. Liidestamise lihtsustamiseks oleme välja toonud päriselulise näite, et teekond eduka andmevahetuseni oleks võimalikult ladus: Näidisteenus

Sinu teenus e-ehituse platvormil

E-ehituse platvormi üheks põhimõtteks on soodustada uuenduslike lahenduste kasutuselevõtmist ehitise elukaare osaliste poolt. Erasektoril on võimalik enda lahendusi platvormiga liidestada ja pakkuda selle kaudu oma teenuseid kõigile kasutajatele.

Uuri lähemalt:

  1. Milline on selle mudeli kasu ehitise elukaare osalistele: Kellele ja milleks?
  2. Milliseid tingimusi tuleb selleks järgida: Põhimõtted ja nõuded
  3. Paremaks arusaamiseks tutvu ka näidetega siin: Näited