developer.e-ehitus.ee

Liidesta oma toode e-ehituse platvormi teenustega.

E-ehituse platvorm on kogu ehitise elukaare osaliste ja avaliku sektori infovahetuse kese, mis pakub liidestamiseks API teenuseid, mille kasutamise tingimused ja juhendid on leitavad käesolevast portaalist.

Nõuded ja teenuste ärilised kirjeldused
API dokumentatsioon
Liidestuse näidis
Tutvun dokumentatsiooniga

Tee oma teenus nähtavaks e-ehituse platvormil.

E-ehituse platvorm soodustab uuenduslike lahenduste kasutuselevõtmist laiemalt. Erasektoril on võimalik enda lahendusi platvormiga liidestada ja pakkuda e-ehituse platvormi andmestiku peale ehitatud tooteid ja teenuseid kõigile kasutajatele.

Vaata kes kasutavad juba e-ehituse platvormi andmeid ja teenuseid.

Uuri lähemalt edulugusid, kuidas kasutavad e-ehituse platvormiga liidestunud organisatsioonid e-ehituse teenuseid ja mis kasu see neile toob.

Arendaja portaalist leiad nii teenuste ärilised kirjeldused kui ka tehnilise dokumentatsiooni, et alustada liidestamist. Sujuvaks integreerimiseks leiad koodinäited.

E-ehituse platvorm toob ehitussektorisse kaasaegse digivõimekuse ja töömeetodid, mis efektiivistavad sektori toimimist ja tõstavad selle tootlikkust ning kvaliteeti. Anna panus sektori arengusse!